Yatırım Projeleri

PROJE FİNANSMANI

Proje finansmanında finansörler; proje finansmanının geri dönmesine esas olarak söz konusu projenin üreteceği nakit ve kârları dikkate almaktadırlar. Başarılı bir proje finansmanı oluşturulmasında girişimcilere daha az miktarda teminat yükü düşerken, finansörlerde farklı mali araçlarla sağlanan garantiler sayesinde risklerini azaltabilmektedirler.

Proje finansmanı için sağlanan kredilerin vadeleri 5 ile 10 yıl ödemesiz dönemi ise 1 ile 2 yıl arasında değişmektedir.

Proje finansmanı kapsamına giren yatırımlar şu şekilde özetlenebilir

1 - Sınaî yatırımlar

2 - Eğitim yatırımları

3 - Alışveriş merkezi

4 - Hastane

5 - Otel

6 - Lojistik Merkezleri

7 - İş merkezi ve diğer tip ticari gayrimenkuller

8 - Altyapı Yatırımları

9 - Organize Sanayi Bölge yatırımları

Proje finansman temini için sunacağımız hizmetler ana başlıkları aşağıda aktarılmıştır.

1 - Kredi temininde iş planınızın ve finansal fizibilitesinin ikna edici bir şekilde hazırlanması kredi verecek kuruluşların kararında önemli bir rol oynayacaktır

2 - En uygun kredi kaynaklarının belirlenmesi.

3 - Kredi temininde finans kuruluşlarının değerlendirme kriterleri farklılık gösterebilir. Bu nedenle farklı finans kuruluşlarıyla görüşülmesi kredi alma şansınızı artırmada önemli olabilir.

4 - Finans kuruluşlarına kredi başvurusu ile ilgili gerekli sunumun yapılması.

5 - En uygun kredi koşullarının sağlanması amacıyla finans kuruluşlarıyla yapılacak pazarlık sürecinin yönetilmesi.

6 - Proje ile ilgilenen yatırımcılar ile kredi veren kuruluşa temlik edilebilecek uzun vadeli kira kontratının yapılması

7 - Proje sahibinin kredi veren kuruluşa verebileceği teminatların belirlenmesi ve analizinin yapılması

8 - Proje sahibine kullanılacak kredi için gerekli olan yasal dokümantasyonların hazırlanması için danışmanlık hizmeti verilmesi

PROJE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

A) YATIRIMCI FİRMA İLE İLGİLİ BİLGİLER-

1 - Firma genel bilgileri (yönetim kurulu, iştirakleri, gelirleri, faaliyetleri ortaklık yapısı, sermaye yapısı v.b) (varsa son yıla ait Yıllık Faaliyet Raporu)

2 - Kuruluş ve en son sermaye artırımının yayınlandığı ticaret sicil gazeteleri

3 - Firma ortaklarını tanıtıcı bilgiler (eğitim durumu, diğer faaliyet konuları, deneyimleri vb.)

4 - Firma yönetiminde bulunanların deneyimleri, özgeçmişleri

5 - Son üc yıl ve son ara döneme ait gelir tabloları, bilanço ve dökümlü kapanış öncesi mizanlar

6 - Mevcut tesislerde son üç yıllık ve son ara döneme ait üretim ve satış rakamları (miktar, ciro.)

7 - Mevcut tesislerin kapasiteleri (her bir ürün için)

8 - Mevcut personel sayısı (tesis + merkez)

9 - Sektör bilgileri; rakipler, toplam kapasite, kapasitenin firmalar itibariyle dağılımı, firmaların pazar payları, toplam ithalat - ihracat rakamları, yurtiçi talep, v.b.

10 - Grup şirketlerin son üç yıl ve son ara döneme ait bilanço ve gelir tabloları, genel bilgiler, ihracat ve ithalat rakamları, yatırımlar, halka açıklık oranları ve çalışan sayısı

11 - Mevcut kısa vadeli krediler (faiz oranı ve tutarı, anapara ödeme tutarları ve vadeleri, kredi kullanım tarihleri, döviz ayrımları)

12 - Mevcut Orta Vadeli Kredilerin itfa tabloları (faiz oranı ve tutarı, ana para ödeme tutarları ve vadeleri, kredi kullanım tarihleri, döviz ayrımları)(leasing, factoring ve diğer mali borçlar dahil )

13 - Döviz ve YTL alacaklar ile borçların detayları (tahsil ve ödeme vadeleri)

14 - Son üç yıl ve son ara döneme ait ihracat ve ithalat rakamları (miktar ve tutar olarak)

15 - Varsa Teşvik Belgesi son halinin fotokopisi (yararlanılan teşvik tedbirleri ve toplam yatırım indirimi varsa tutarı ve süresi) Yeni yatırım planlanıyor mu?

16 - Mevcut tesislerde uygulanan amortisman oranları

17 - Şimdiye kadar mevcut tesislerin yatırımı hangi kaynaklardan karşılandı (özkaynak-yabancı kaynak oranı (yabancı kaynak turu))

18 - Mevcut arsa üzerindeki ipoteklerSektör bilgileri; rakipler, toplam kapasite, kapasitenin firmalar itibariyle dağılımı, firmaların pazar payları, toplam ithalat - ihracat rakamları, yurtiçi talep, v.b.

19 - Önümüzdeki beş yıl için hedeflenen üretim ve satış projeksiyonları

20 - İmza Sirküleri fotokopisi

21 - Faaliyet Belgesi (Orginal)

22 - Vergi levhası (en son yıla ait)

23 - Firma ortaklarına ait kimlik fotokopileri ve ikametgâh suretleri

24 - Firma ve ortaklarına ait mal varlığı bilgisi (tapu ve araç ruhsatı fotokopileri)

25 - Leasing işlemleri mevcutsa, Leasing kira sözleşmelerinin fotokopisi

26 - Faktorink işlemleri mevcutsa, factoring şirketi ve yapılan işlemler hakkında bilgiler

27 - İnşaat şirketlerinde iş bitirme belgeleri ve devam eden işlerle ilgili sözleşme fotokopileri

28 - İşyeri, stok, mal veya makine ekipman için yapılan sigorta poliçesi fotokopileri

28 - Firmanın çalıştığı banka - şube bilgileri ile bu şubelerde bulunan kredi limitleri ve risk bilgileri dökümü

30 - İstihbarat bilgisi için firmanın ağırlıklı mal aldığı 3 adet firma ismi ve telefon bilgileri

31 - Varsa grup firması veya iştirakleri hakkında bilgi

32 - Varsa bayilik veya distribütörlük anlaşmalarının fotokopileri

33 - Yıllar itibariyle yapılan ihracat ve ithalat miktarları (mal ve ülke bazında)