Vizyon

Vizyon

Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş uygarlık hedef ve ilkelerine sadık bir toplumsal yapıyı desteklemek, demokrasi, sivil toplum ve laik hukuk devleti anlayışı doğrultusunda kırsal ve kentsel alanlarda yoksulluk ve yoksunluk ile mücadele etmek.

Girişimcilik çalışmaları kapsamında; mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurulmasına ve geliştirilmesine, kredi kaynaklarına erişiminde bilgi desteği sağlamak ve her türlü eğitim, araştırma, proje ve fizibilite hazırlama çalışmalarına destek vermek, danışmanlık hizmetleri sunmak.