Dernek Tüzüğü

ULUSLARARASI KALKINMA VE GİRİŞİMCİYİ DESTEKLEME DERNEĞİ (UKGİD) TÜZÜĞÜ

Madde 1:

a) Derneğin Adı: Uluslararası Kalkınma ve Girişimciyi Destekleme Derneği.

b) Derneğin Merkezi: İstanbul’da.

c) Dernek, yurt içinde ve yurtdışında şube açabilir.

Derneğin çalışma konuları ve amaçları şunlardır:

Madde 2:

Demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, girişim, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı, Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş uygarlık hedef ve ilkelerine sadık bir toplumsal yapıyı desteklemek, demokrasi, sivil toplum ve laik hukuk devleti anlayışı doğrultusunda kırsal ve kentsel alanlarda yoksulluk ve yoksunluk ile mücadele etmek.

a) Derneğimiz ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ile kalkınma konularında işbirliğinin geliştirilmesi, paylaşılması ve bu bağlamda bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılması doğrultusunda özellikle; girişimcilik, eğitim, yeni iş fikirleri, meslekler alanları tespit etmek yatırım sektörü araştırması (PR) yapmak, üretime yönelik somut projeler üretmek, uygulamak ve katılımcılığı özendirerek sürdürebilirliği sağlamak.

b) Girişimci adaylarının bilgi ve tecrübelerinin arttırılmasına destek olmak, iletişim ağlarının geliştirilmesi, eko girişimcilik, sosyal girişimcilik, yenilikçi girişimcilik, genç girişimcilik ve kadın girişimciliği gibi tematik alanlarda girişimciliğe bilgi ve proje desteği sağlamaktır. Girişimcilerin yerli ve yabancı finans kaynaklarına, risk sermayesi fonları ve iş melekleri gibi alternatif finansal araçlardan faydalanmalarına yönelik faaliyetler yürütmek.

c) Amacı doğrultusunda yurt içi ve dışında araştırmalar yapmak yaptırmak ve bu araştırmalar yoluyla elde edilen bilgi ve verilere göre, kalkınmaya gereksinimi bulunan fakat önceliği olmayan dezavantajlı gruplara ve üyelerine yönelik kalkınma amaçlı plan, program ve projeler geliştirmek, uygulamak ve bu kapsamda çeşitli raporlar hazırlamak,

d) İlgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler, üniversiteler, araştırma kurumları, mesleki ve sivil toplum örgütleri, ulusal ve yöresel dernek, vakıf ve uluslararası kuruluşlarla kalkınmaya yönelik hazırlanan çeşitli plan ve programlar kapsamında işbirliği yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak. Bu kurum ve kuruluşlara danışmanlık, proje hazırlama, etüt ve fizibilite çalışmaları yapmak ve yaptırmak. İşgücü, mekân, belge, araştırma hizmetleri sunmak ve almak.

e) Girişimcilik çalışmaları kapsamında; mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurulmasına (gerçek veya tüzel kişilik olarak), geliştirilmesine, kredi kaynaklarına erişiminde bilgi desteği sağlamak ve her türlü eğitim, araştırma, proje ve fizibilite hazırlama çalışmalarına destek vermek, danışmanlık hizmetleri sunmak,

f) Türkiye’de ve yurt dışında yaşayan 60 yaş üstü Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarına yönelik, gürültü ve çevre kirliliğinden uzak, termal alanda, tabiatla iç içe, entegre yaşlı tatil köyleri, yaşlı rehabilitasyon merkezleri, sosyal donatı alanları, organik hobi bahçeleri, yüzme havuzları, jeotermal tedavi merkezi, spor tesisleri, alışveriş merkezleri, posta hane, banka, yaşlı bakım okulu, konferans salonu, yaşlı yakınları için konaklama merkezi, ibadet yerleri, sağlık, eğitim, üretim ve uygulama merkezleri açmak ve açılmasına yardımcı olmak ve bu tip projelerin küresel anlamda, değişik lokasyonlarda uygulanabilirliğini sağlamaktır.

 

Dernek Tüzüğünün tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.