Dernek Başkanı

Turan Kaya

Turhan Kaya

Ülkemizin sosyal sorunlarından herkes sorumludur. Kişisel, grupsal veya toplumsal hayatın düzenli, verimli ve mutlu olmasını istemek uygar insana yakışan bir olgudur..

Hayat sebebinin, hayat kaygısı hizmeti olmalıdır.

Bundan daha imrenilecek bir hayat örneği olamaz. Emek karşılığı yardım ilkesinin anlamı, çağdaş düşüncenin sosyal hizmet kavramına en büyük katkısı olan insanın haysiyet ve varlığına saygı fikrinin temel motifidir.

İnsan kendi kapasite ve gücü ile yaşadığı topluma ne kadar katkıda bulunabilirse, o kadar çok değerlidir ve saygındır.

Bireyler ve gruplar toplum içinde saygınlık ve sorumluluklarını sürdürerek ekonomik, sosyal ve kültürel yetenekleri oranında toplum yaşamına katkıda bulunmalıdırlar.

Bireyler herhangi bir nedenle kendi kendilerini ekonomik olarak idare etme haklarını yitirdiklerinde, bu hakkı yeniden kazanma imkânına sahip kılınmalı ve bunun için yapabilecekleri iş imkânları oluşturulmalı ve toplum üretken hale getirilmelidirler.

İşte bu ilke ve düşünceyi benimseyen Uluslararası Kalkınma ve Girişimciyi Destekleme Derneği 14.02.2014 tarihinde kurulmuştur.

TURAN KAYA'NIN YAZMIŞ OLDUĞU KİTAPLARI
  • TÜRKİYE’DE ATIK YÖNETİMİ ve FİNANSMANI 2005
  • KÜRESEL ISINMA ETKİLERİ ve ÖNLEMLERİ 2007
  • TÜRKİYE DE SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ ve ÇÖZÜM YOLLARI 2008
  • TÜRKİYE DE İSRAFIN BOYUTLARI ve TASARRUF REHBERİ 2009
  • GAP YATIRIM FIRSATLARI ve SAĞLANAN DESTEKLER 2010
  • ÇOCUKLARIMIZA ÇEVRE ve BİLİNÇLİ TÜKETİM REHBERİ 2011
  • KARADENİZ BÖLGESİ YATIRIM FIRSATLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER 2012
  • DAB DOĞU ANADOLU BÖLGESİ YATIRIM FIRSATLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER 2013