Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

 • 1. KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., projelere ne kadar yatırım yapıyor?

  KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., projelerin sermaye ihtiyacına göre başlangıç aşamasındaki projeler için ortalama 250 bin ABD Doları, mevcut kurulu bir şirketi olan bilişim sektörü projeleri için en az 500 bin ABD Doları, diğer sektörler için en az 1 milyon ABD Doları ve en fazla 5 milyon ABD Doları yatırım yapmaktadır.

 • 2. Başvuruların değerlendirme süreci ne kadar sürüyor?

  Bu süreç girişimcinin istenilen bilgileri paylaşma ve temin hızına bağlı olarak değişmektedir. Ortalama 3 aylık gibi bir sürede süreç tamamlanmaktadır.

 • 3. KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., ortak olduğu şirketlerde çoğunluk hissesi alıyor mu?

  KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., ortak olduğu şirketlerde çoğunluk hissedarı olmak yerine, imtiyaz hakkına sahip azınlık hissedarı (max. %49) olmayı tercih etmektedir. Gerek duyulması durumunda çoğunluk hissesi de alabilmektedir.

 • 4. KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., kredi veren bir kurum mu?

  KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., kredi vermemektedir. KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., sermaye desteği sağlayarak şirketlere ortak olmaktadır.

 • 5. Girişimcide aranan özellikler nelerdir?

  Her şeyden önce girişimcinin vizyon sahibi, dürüst ve ticari itibarı yüksek olması tercih edilmektedir. Ayrıca üretim konusunda teknik ayrıntılara hakim, pazar ve pazarı büyütebilme yeteneği olan müşteriler hakkında bilgi sahibi ve işletmecilik bilgisi olması önemlidir.

 • 6. KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. hangi sektörlere yatırım yapmaktadır?

  Yatırım yapılacak sektörler ile ilgili herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

 • 7. Bütün şirketlerin başvuruları kabul ediliyor mu?

  Pazarında yoğun rekabetin yaşandığı ve rakiplerinde ayırt edici farklılıkları olmayan şirketlerin başvuruları kabul edilmemektedir.

 • 8. Borcu olan şirketlerin başvuruları değerlendirmeye alınıyor mu?

  Gelecek dönem nakit akış öngörülerine göre vergi, ssk , banka veya ticari borcu olan şirketlerin başvuruları genel olarak bir ön incelemeden geçirilmektedir. Şayet bu borçların döndürülemeyecek miktarda olduğu tespit edilirse bu başvurular değerlendirmeye alınmamaktadır.

 • 9. KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sağlayacağı sermaye şirketin hangi tür yatırım harcamalarında kullanılabilmektedir?

  Sağlanan sermaye, şirketin işletme sermayesi ihtiyacının giderilmesi, ar-ge ve yeni ürün geliştirme, kapasite artırım amaçlı makina-ekipman yatırımı, küçük ölçekli inşaat ve tadilat yatırımı, personel istihdamı vb. kısa vadede geri dönüşümü olabilecek alanlarda kullanılabilecektir. Sadece arsa, bina ve inşaat yatırımı veya borç kapatma amacıyla sermaye ihtiyacı olan şirketlere yatırım yapılmamaktadır.

 • 10. KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. yatırım yapacağı şirkete nasıl ortak olmaktadır?

  KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. yatırım yapacağı şirkete sermaye artırımı ve rüçhan hakkı kısıtlaması şeklinde ortak olmaktadır. Hiçbir şekilde ortakların hisselerini doğrudan satın alma ve dolayısıyla ortaklara hisse bedeli ödeme şeklinde ortak olmamaktadır.

 • 11. Ortaklık müzakerelerinde şirket ticari sırları ve teknolojilerinin gizliliği sağlanıyor mu?

  Müzakerelerin başlaması aşamasında tarafların haklarını koruyan bir gizlilik anlaşması yapılmakta ve şirketin ticari sırlarının korunması için azami gayret gösterilmektedir.

 • 12. Şirket fizibilitesi kim tarafından ve nasıl hazırlanmaktadır?

  Fizibilite çalışmaları ve şirket mali-hukuki denetimi, KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. uzmanları ve anlaşmalı yatırım danışmanlık firmaları ile beraber yapılmaktadır. Fizibilite çalışmalarının maliyetinin çoğu KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından karşılanmaktadır. Fakat proje sahibi girişimcilerden de belirli oranlarda bu maliyeti istenmektedir. Fizibilite çalışmalarında şirketin mevcut durumu ile birlikte gelecek döneme ilişkin nakit akım öngörüleri de değerlendirilmektedir. Girişimciye, hazırlanan fizibilite raporları ve mali-hukuki denetim raporları verilmemektedir. Ancak, rapor sonuçları özet olarak bildirilmektedir.

 • 13. Şirket değeri nasıl tespit edilmektedir?

  Şirket değeri, şirketinizin geçmiş yıllardaki performansı dikkate alınarak önümüzdeki yıllarda yaratabileceğiniz nakit akım projeksiyonlarının belirli bir indirgeme oranıyla bugüne indirgenmesi ve borç-varlık analizi ile elde edilecek değerlerin harmanlamasıyla elde edilmektedir

 • 14. KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., şirket yönetimine müdahale ediyor mu?

  KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., şirketin günlük-operasyonel işleyişine karışmamaktadır. Ancak, şirkete ilişkin stratejik ve önemli kararların alınmasında aktif bir rol üstlenmektedir.

 • 15. KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., şirketlerin yönetiminde görev alıyor mu?

  KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., yatırım yaptığı şirketlerde sahip olduğu hisse oranında en az 1 adet yönetim kurulu üyesi, 1 adet denetim kurulu üyesi ve gerekli gördüğü durumlarda şirketin finansman yöneticisini atamaktadır.

 • 16. KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., ne kadar süre sonra yatırımdan çıkmayı planlamaktadır? Yatırımdan çıkış stratejileri nelerdir?

  KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., ortalama 5 yıl içerisinde yatırımlarından çıkmayı hedeflemektedir. Yatırımdan çıkış, yatırımın devamlılığı ve kaydettiği gelişmede göz önünde bulundurularak sahip olunan hisselerinin ya mevcut girişimciye, ya üçüncü şahıslara satışı ya da halka arz edilmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir.