Müşavirlik Hizmetleri

MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

Dernek tüzüğümüzde yer alan, Türkiye’de bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,  yatırım sektör araştırması yapmak, üretime yönelik somut projeler üretmek, uygulamak ve katılımcılığı özendirerek sürdürebilirliği sağlamak amacıyla danışmanlık faaliyetlerinde bulunur hükmü yer almaktadır.

Bu bağlamda derneğimiz yatırımcılara yönelik danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

 

1- Yatırım Teşvik Belgesi

2- Finansal Çözümler