Misyon

Misyon

Derneğimiz ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ile kalkınma konularında işbirliğinin geliştirilmesi, paylaşılması ve bu bağlamda bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılması doğrultusunda özellikle; girişimcilik, eğitim, yeni iş fikirleri, Alternatif meslek alanları tespit etmek yatırım sektörü araştırması (PR) yapmak, üretime yönelik somut projeler üretmek, uygulamak ve katılımcılığı özendirerek sürdürebilirliği sağlamak.

Girişimci adaylarının bilgi ve tecrübelerinin arttırılmasına destek olmak, iletişim ağlarının geliştirilmesi, eko girişimcilik, sosyal girişimcilik, yenilikçi girişimcilik, genç girişimcilik ve kadın girişimciliği gibi tematik alanlarda girişimciliğe bilgi ve proje desteği sağlamaktır. Girişimcilerin yerli ve yabancı finans kaynaklarına, risk sermayesi fonları ve iş melekleri gibi alternatif finansal araçlardan faydalanmalarına yönelik faaliyetler yürütmek.