ÜÇÜNCÜ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

24.03.2021

Uluslar arası Kalkınma ve Girişimciyi Destekleme Derneği'nin üçüncü olağan Genel kurul toplantısı ZOOM üzerinden 23.03.2021 günü onlayn bağlanarak yapılmış olup derneğin yeni yönetiminde bazı görev değişikliği olmuştur.

Kurucu genel Başkanın görevi devam etmesi istenmiş ve Genel kurulun oy çokluğu ile yeniden başkanlığa seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Adına
Bşk. Yardımcısı
Abdullah ÖZDEMİR