11.'nci KOBİ Zirvesi 12-13 Mart 2015 tarihleri arasında "KOBİ'lerin Orta Gelir Tuzağından Kurtulma Stratejileri" ana teması ile İstanbul Dedeman Otel'de gerçekleştirildi.

Üretimin, ticaretin ve hizmetin tüm alanlarında KOBİ'lerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak; ülkemizin büyümesinde ve kalkınmasında kalıcı başarıyı yakalaması için KOBİ'lere sürdürülebilir rekabet gücü kazandıracak yol haritalarının çizildiği KOBİ Zirveleri'nin 11.'si; Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve KOSGEB işbirliği ile Türkiye İş Bankası'nın sponsorluğunda 12-13 Mart 2015 tarihleri arasında İstanbul Dedeman Otel'de gerçekleştirildi. KOBİ Zirvesi'ne Uluslararası Kalkınma ve Girişimciyi Destekleme Derneği (UKGİD) adına Derneke başkanımız Sayın Turan Kaya da katıldı.

KOBİ Zirvesi'nin ana teması KOBİ'lerin "Orta Gelir Tuzağından Kurtulma Stratejileri" başlığı altında çeşitli konularda gerçekleştirilen paneller ve oturumlarla iki gün boyunca devam etti.

Oturumlarda "2023 Vizyonu Bağlamında Fırsat ve Tehditler", "Finansal Çözüm Araçları", "Üniversite-Sanayi İşbirliği Ar-Ge, İnovasyon", "Yüksek Katma değerli Üretimde Bilişim, Teknoloji, Standart, Kalite, Tasarım ve Marka", "İhracat ve Sek törel Çıkış Yolları", "Kamu Destek ve Teşvikleri" konuları değerlendirildi.