2014 Acil Eylem Planı

2014 Acil Eylem Planı

1 - Girişimcilik kültürünün tüm topluma yayılması temin ederek, girişimcilik ortamının gelişmiş ülkeler ile kıyaslanabilir düzeyde iyileştirilmesini sağlamak.

2 - Kendi işini kurmak isteyenlere, iş planına dayalı işletme kurma konusunda uygulamalı girişimcilik eğitimi vermek.

3 - KOBİ’lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek

4 - KOBİ’lerde proje kültürünü geliştirmek.

5 - KOBİ’lerin birlikte çalışma kültürünü geliştirmek.

6 - KOBİ’lerin alternatif finansman kaynaklarından yararlanma kapasitelerini geliştirmek.

7 - Plana dayalı iş kurma alışkanlığı kazandırmak ve yeni kurulan işletmelerin başarı şanslarını artırmak.